Home | News | Gallery | Contact
ค้นหา

โรงเรียนดนตรี บาย ฮาร์ท มิวสิค
By Heart Music School
   
  เกี่ยวกับเรา (เรียนดนตรี เล่นดี เป็นเร็ว ต้องที่...บาย ฮาร์ท มิวสิค)
   
  ภารกิจ
  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาดนตรีสากล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการ
  เรียนดนตรี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงคือ ผู้เรียนได้รับความรู้, ทักษะการใช้เครื่อง
  ดนตรีตามความถนัด ในทางอ้อม คือ ผู้เรียนได้ฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการฟัง คิด อ่าน เขียนอย่าง
  มีระเบียบวินัย และได้รับความเพลิดเพลิน ผู้เรียนมีความสุขและสามารถถ่ายทอดความสุขให้
  แก่ผู้อื่นได้ สร้างความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยไม่หันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด
  ทุกชนิด อีกทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
   
 
  ประวัติ
  หลังจากที่ครูแปได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  กรุงเทพฯ ก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่จังหวัดเชียงราย
   
  ปี 2542 เริ่มต้นชีวิตการทำงาน ด้วยการเป็นพนักงานขายและครูสอนกีต้าร์ในโรงเรียนี
  ดนตรชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัด เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้น ก็ได้ลาออกมาเปิดกิจการของ
  ตัวเอง ในชื่อ "The rock music" ที่ชุมชน เกาะทอง จากนั้น
   
  ปี 2545 ได้ย้ายกิจการไปที่ ถ.ราชโยธา เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ
  เพราะทุนไม่พอ จึงย้ายกลับไปที่เดิม
   
  ปี 2549 ได้ย้ายกิจการไปที่ ถ.งำเมือง หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น
  By heart music และได้หมดสัญญาลงในสิ้นปี 2550
   
  ปี 2551 ย้ายกิจการมาที่อยู่ในปัจจุบัน ได้จดทะเบียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
  และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนดนตรี บาย ฮาร์ท มิวสิค 181/1-3 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, Chiang Rai, Thailand 57000
 
ครูกุ้ง...ปฐมาภรณ์ วงค์ใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียนดนตรี บาย ฮาร์ท มิวสิค
   
รายละเอียด ภาพรวมของบริษัท
- เปิดสอนหลักสูตรวิชาดนตรีสากลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (กีต้าร์,เปียโน,
คีย์บอร์ด, เบสส์, กลอง, ร้องเพลง)
- ติวสอบเข้าเรียนต่อภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยต่างๆ
- บริการห้องซ้อมมาตรฐาน, บันทึกเสียง, ถ่ายทำ MV, อัดสปอตโฆษณา
- ให้เช่าเครื่องเสียงนอกสถานที่ พร้อมทั้งจัดหาวงดนตรี
- รับซ่อมอุปกรณ์ดนตรี กีต้าร์โปร่ง, ไฟฟ้า, เบสส์, คีย์บอร์ด, กลอง
- จำหน่ายเครื่องดนตรีประเภทสตริงคอมโบ รับประกันตลอดอายุการ
ใช้งาน
โรงเรียนดนตรี บาย ฮาร์ท มิวสิค (The Professional Music School)
ปรัชญาโรงเรียน "ในหัวใจคือดนตรี...สร้างคนดี...พัฒนา...อีคิว"
High freedom with highest E.Q.(Emotional quotient)
 
 

เกี่ยวกับเรา หลักสูตร สินค้า - โปรโมชั่น ข้อมูลการบริการ แกลลอรี่ภาพ ข้อมูลนักเรียน
 • รู้จักบาย ฮาร์ท มิวสิค
 • วิธีสมัครเรียน
 • สมัครเรียนที่นี่
 • ปฏิทินกิจกรรม

 • ทฤษฎีดนตรี
 • กีต้าร์ไฟฟ้า
 • กีต้าร์เบสส์
 • กีต้าร์โปร่ง
 • สินค้ามาใหม่
 • สินค้าโปรโมชั่น
 • แจ้งซ่อมสินค้า
 • ตรวจสถานะการซ่อม
 • บริการห้องซ้อมดนตรี
 • บริหารให้เช่าเครื่องดนตรี
 • ภาพกิจกรรม
 • คลิปวีดีโอ
 • รายชื่อนักเรียน
 • ล็อกอินนักเรียน
 • ตารางเรียน

 • โรงเรียนดนตรี บาย ฮาร์ท มิวสิค
       91/6 ม.15 ถ.ราชโยธา ซ.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์&แฟ็กซ์ (053) 752-842
       E-mail : byheart-music@hotmail.com
       Website : www.byheartmusic.com

  สิถิติออนไลน์ ::
  ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

  @ Copyright 2012-2013 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com Tel. 08-3573-6061